tayar
11 شهریور 1401 - 12:36

اصلاح شبکه آبرسانی کوی امیرکبیر و بلوار رنجبران همدان درحال انجام

همدان- سخنگوی صنعت آب در استان همدان گفت: در حال حاضر نیز برای بهبود امر آبرسانی دو مورد اصلاح شبکه در کوی امیرکبیر و بلوار رنجبران نیز توسط تیم‌های عملیاتی آبفا در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عزیزی متواضع با اعلام اینکه وضعیت شبکه آبرسانی همچنان رو به بهبود است، در خصوص میزان تماس‌های مردمی با مرکز ۱۲۲، گفت: بر اساس گزارشات دریافتی از این مرکز امروز شاهد کاهش ۴۸ درصدی تماس‌های مردمی هستیم و تا ساعت ۱۵ روز گذشته از مجموع یک هزار و ۹۸۵ تماس دریافتی تنها ۶۸ تماس از دست رفته داشتیم که این موضوع نشان دهنده بهبود شرایط و کاهش تماس‌ها است. خبرگزاری مهردر خصوصبر اساسوی افزود: ۷۵ درصد این تماس‌ها مربوط به شهر همدان و ۴۶ درصد تماس‌ها مربوط به اعلام حوادث که منجر به ثبت ۱۹۰ مورد حادثه شده است. سخنگوی صنعت آب در استان همدان در ادامه ضمن ارائه گزارشی در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده به منظور احداث خط اضطراری انتقال آب از سد تالوار گفت: از مجموع ۱۶ کیلومتر مسیر انتقال ۱۰۰ درصد حفاری و ۸۲ درصد معادل ۱۳ کیلومتر لوله گذاری این پروژه عملیاتی شده است. تالوارعزیزی متواضع در خصوص انتقال آب از چاه‌های کشاورزی و سایت آقا حصار نیز توضیح داد: در حال حاضر با ۵۵ حلقه چاه فعال در مدار انتقال ۴۳۶ لیتر در ثانیه آب تولید شده از این محل امکان پذیر شده و از بخش شمالی و جنوبی سایت آق حصار نیز ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب وارد مدار بهره برداری شهر همدان می‌شود. وی با توضیح در خصوص فعالیت قرارگاه آبرسانی تانکری گفت: با حضور چشمگیر همکاران من در آبفا، در کنارگروه های جهادی، بسیج، فرمانداری همدان، مرکز بهداشت، شهرداری همدان و … روز گذشته موفق شدند در قالب ۱۷۶ سرویس آب تانکری دومیلیون و ۱۵۸ لیتر آب را در سطح شهر به مناطقی پایش شده از طریق مرکز ۱۲۲ انتقال دهند. سخنگوی صنعت آب در استان همدان افزود: تا ساعت ۱۳ امروز نیز ۹۶ سرویس معادل یک میلیون و ۲۱۰ لیتر آب شرب تانکری میان مردم توزیع شد. آبفاکنارگروههایدومیلیونعزیزی متواضع همچنین اعلام کرد: در حال حاضر نیز برای بهبود امر آبرسانی دو مورد اصلاح شبکه در کوی امیرکبیر و بلوار رنجبران نیز توسط تیم‌های عملیاتی آبفا در حال انجام است. آبفا
منبع: مهر
شناسه خبر: 701856